Ga naar de inhoud

Tekst

Tekstontwerp, tekstschrijven

Veel of ingewikkelde informatie te verwoorden? Moet je een verhaal afstemmen op verschillende doelgroepen of een breed publiek? En geen zin, tijd of capaciteit om dat in je organisatie uit te zetten? Ik ben gespecialiseerd in het toegankelijk maken van teksten die mensen niet voor hun plezier lezen, maar die wel nuttig zijn.

jaarverslag | visiedocument | beleidsplan | factsheet | brochure | handreiking | testimonial of case | interview | werkwijzer | advies | webdossier

Redactie – herschrijven

Moeten je teksten stevig herschreven worden om leesbaarder te worden of om voor meer respons te zorgen? Opgefrist om beter te passen bij je doelgroep of tone of voice? Ik ben niet bang om ze om te gooien, aan te vullen of in te korten als dat ze effectiever maakt.

Poldertekst? Wollige of vage tekst? Woordenbrij of jargon? Te lang of niet uitnodigend? Ik maak er een helder, bondig aantrekkelijk verhaal van.

Content

Content verzamelen

Geen tijd om te kijken wat er wordt geschreven over je organisatie, vakgebied, merk of branche? Input nodig voor je LinkedIn-groep, blog, magazine nieuwsbrief of site? Ik doorzoek websites, kranten en (social) media. Je krijgt regelmatig een overzicht van relevante content voor je klanten, medewerkers of leden.

Contentcuratie, contentmanagement en webredactie

Natuurlijk kan ik die content voor je publiceren: afstemmen op het perspectief van je doelgroep, verbanden leggen en van context en commentaar voorzien.